Slow fashion

 SLOW FASHION

 

Neboli „pomalá móda“ dává důraz na kvalitu, tradici, řemeslnou dovednost, udržitelnost, opětovné používání a recyklaci. Slow fashion vybízí k minimalismu, respektu k přírodě i lidským právům.

“Slow fashion movement” při výrobě oblečení klade důraz na respekt jak k lidem, tak k přírodě, přičemž toho dosahuje využíváním přírodních materiálů, lokálních výrobců a zpracovatelů, jimž je vyplácena řádná odměna za jejich práci.

Filosofie slow fashion je založena tom, aby oblečení vydrželo co nejdéle a tím pádem nezatěžovala planetu odpadem, což znamená, že podporuje nákup již použitého, jinak také zvaného vintage oblečení.

šaty z biobavlny

Zero waste fashion

 

Fenomén zero waste fashion se zabývá environmentální stránkou módy a snaží se zmenšit či úplně odstranit objem textilního odpadu, který vzniká při výrobě oblečení ve stylu fast fashion. Dělí se dále na dva směry, které se ovšem velmi často překrývají u jednoho výrobku. Pre-zákaznický přístup se zaměřuje na eliminaci odpadu vzniklého během výroby, například při stříhání látky a post-zákaznický přístup se snaží najít znovu využití pro již použité oblečení – ať už se jedná o spravování vad, přešívání na nový typ oblečení nebo prodej v second handech.

zero waste fashion