Rehabilitace pro Pavlíka

Za přispění hokejistů ???? z HC Olomouc, ale také díky ???? vám, jsme mohli ve spolupráci s Odvaha Darovat přispět na rehabilitace pro Pavlíka.
 
Pavlík se potýká s vývojovou dysfázií a ADHD, kdy je narušen vývoj řeči a porozumění. Bohužel po viróze došlo k regresi a Pavlík odmítá chodit do školky, ven na procházky, odmítá jakýkoliv styk s venkovním prostředím.
 
1 
 
Po beznadějných dnech našli Pavlíkovi rodiče pomoc u paní Jurišové v Kouzelenu, která pro něj vytvořila program, aby se Pavlík vrátil zpět k normálu, přestal se bát a mohl se vrátit zpátky za kamarády do školky.
 
Děkujeme ????!
 
2