Světový den vody

Co je Světový den vody? 

 

Světový den vody byl stanoven v roce 1993 Organizací spojených národů na 22. březen.

Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody a nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma. V roce 2006 bylo tématem „voda a kultura“, koordinátorem bylo UNESCO. V roce 2007 bylo tématem „zvládání vodní nouze“.

voda

 

Co Světový den vody a Česká republika? 

 

V České republice se ke Světovému dni vody připojují zejména vodárenské společnosti. Tradiční jsou dny otevřených dveří. Proč?

 I v České republice se vinou extrémních výkyvů počasí a suchých období stává voda stále vzácnější surovinou. Zásoby podzemních i povrchových vod se tenčí, vrty i studně vysychají. Naléhavěji než kdykoliv předtím je třeba chránit vodní zdroje, hledat nové a efektivněji využívat ty dostupné. V krajině kolem nás jsou potřebná rozsáhlá opatření, která udrží vláhu ve vyprahlé zemi. K tomu všemu napomáhají svými finančními nástroji Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

voda v České republice

 

Co TRIANGEL a voda? 

 

????Odpadní voda, která vzniká při výrobě triček a mikin se vyčistí a recykluje. Využívá se v chladicích systémech, při zavlažování nebo pro sanitární účely. Při barvení triček a mikin ???? jsou používány vysoce efektivní stroje, které snižují spotřebu vody v procesu barvení o více než 50%.

 

šetříme vodu