Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), se oslavuje každoročně 8. března. Jedná se o mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.

 

Historie Mezinárodního dne žen

 

Počátky sahají do předválečné doby, kdy se ženy snažily zasazovat se o svá volební práva. Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní Socialistické strany. V roce 1908 se pak v New Yorku sešlo a pochodovalo 15 000 žen, které stávkovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd a v neposlední řadě také volební, politická a hospodářská práva pro ženy. Od té doby se v USA slavil Národní den žen vždy poslední únorovou neděli. Do Evropy tento významný den dorazil o 2 roky později, ale oficiálně se slavil až v roce 1911, kdy se evropské ženy oficiálně sešly, aby bojovaly za své volební právo. V roce 1975 ho pak oficiálně uznává i Organizace spojených národů jako mezinárodní den solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

 

MDŽ

 

MDŽ V České republice

 

Nejčastěji bývá tento den spojován s československým socialistickým režimem, čemuž bezpochyby přispěly okázalé slavnosti 8. března na počest žen, typické především rudými karafiáty, oslavami na pracovišti a verši představitelek Svazu žen. Právě kvůli spojení s bývalým režimem přestali v současné době někteří tento den slavit, neboť se podle nich jedná pouze o uměle vytvořený komunistický svátek. Kvůli tomu v České republice Mezinárodní den žen není svátkem od roku 1990, od roku 2004 je významným dnem.

 Mezinárodní den žen

 
MDŽ dnes

 

MDŽ byl oficiálně uznán OSN v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. V tomto roce MDŽ uznalo také mnoho národních vlád. V roce 2001 vydal generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ poselství, kde zdůrazňuje problém současné doby - nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě. Upozornil na to, že je třeba do rozhodovacích procesů zapojit více žen, neboť jejich přístup může v mnohém přispět v předcházení konfliktů a zajišťování míru. Dnes je MDŽ demonstrací za odstranění diskriminace a lepší pracovní podmínky žen a připomínkou boje za jejich rovnoprávnost.

 

Myslete na ženy

Připomeňme si tento den jako boj žen za rovnoprávnost, lepší pracovní podmínky a odstranění diskriminace. Protože ani dnes ve většině zemí nejsou ženy a muži rovnocenní.

Pánové, vyjádřete ženám podporu a úctu. Nezáleží na tom, zda jim pouze popřejete nebo dáte přednost kytičce, čokoládě či jinému drobnému dárečku. Tip na pěkný dárek pro ženy najdete také v našem obchodě.

 

šaty Triangel